Friday, June 14, 2013

Жыйырманча жылым Кыргызстанда

Кыргызстандагы жыйырманча жылда мен да четке кагылган инсан болуп калдым.
  • ЭлТР да Кыргыз Туусу газетасы да ж.б. мен менен маектешкенге тыюу салышты.  
  • Башка журналисттер китептеримдм окубай эле жамандашат.  
  • Кыргыз эксперттери менен академиктери да Манас - Жоголгону табылды китеп боюнча чечимди чече албай да мени теоримди коргогонго да чакырбайт.  Бүгүн Академия  НАУКка барсам "Омор Сооронов чечимибизди газетада жазды - деп жооп берди.  (Кыргыз академиктери илим тартыштан алсытап кеткен окшойт)
  • КР Универитеттери мени сабакка да конференсияга да чакырышпай калышты.  Профессорлору аспырантурга жолумду жапышты.  
  • Кыргыз Християндардын жетекчилеринин кээ бири да китептеримди окуганга тыюу салышты.  Алар мени жалган окутуучу деп эсептейт. 
  • Християндардын бир миссионери да мени АнтиХристос деп эсептеген.  
  • Молдолордун бир сектасы мени өлтүргүсү келди да мени аңып үйүмө чейин эрчигенге арикет кылды.  Мындай динчил адамдары академиктериңер сыяктуу эле, өз тартышынан алыс экен.  

Ушул жылдар оор болсо да, мен Алманбеттей эле силер үчүн иштей берем.  Алманбет сыяктуу кыргыздардан кыйналдым, ыйык жазууларды да силерге чечип бердим. Кыргыздардын теңири мени да коргоп, жакшылыгы менен курчактады.  Ата-бабаларыңардын Теңири жакшы дейм.  Эгедериңердин теңдеши жок.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email