Saturday, July 16, 2011

Пара талап кылгандардан коркпогула, Кыргызым.  Теңир алардан күчтүү.
Ачкөздөрдүн талабын эмес, Теңирдикин аткарсак баары оңолот.
Мен Теңирибизди жакшы көрөм.
Кыргызым, эменге ишке ашпай турган нерсени ойлонуштуруп жатасыңар?  Эмне үчүн Теңирге каршы чыгып жатасыңар? Кыйындар, эмнеге Теңирдин майланганына каршы кеңешип жатасыңар?  Көктөгү Теңир күлөт.  Эгедерим өзү силерди уят кылды.

Tuesday, July 12, 2011

Кыргызым, өз бабаларыңардын байыркы руханий булагын бурмалап койсоңор, сусагандар башка булактарды издеп кетишет.

Saturday, July 9, 2011

I'm not one of those guys who does life well.
lota bad decisions.
my type gets a million chances,
to do it better.

Shared Emotions
Parents anguish over their lost child
- emotions, feelings, inner pain
given from the one above
who also emotes, feels, and anguishes
for his lost children.
cosmic grief;
his inner black hole

"Азыр дарактардын түбүндө балта даяр турат: ар бир жакшы жемиш бербегени кыйылат да, отко ыргытылат - деп олуя пайгамбар жар салды.  Демек, кыргызым, азыр биз Эгедерге жакшылыгыбызды ыдайык жашообуз менен далилдебесек жаман болот.

Follow by Email