Friday, April 6, 2012

Береке менен ырайым меним жан жолжошторум, мени менен ар дайым жүрүшөт.  Рахмат Теңир.

Follow by Email