Wednesday, October 24, 2012

Теңир,
Мага өзүңдүн буйруктарыңдын жолун түшүнүүгө акыл бер, ошондо мен сенин кереметтериң жөнүндө ой жүргүтөм.
Менин жаным кайгыдан алсырап бара жатат, мага өзүңдүн сөзүн менен күч бер.
(Забур китебинен)

Tuesday, October 23, 2012

Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам кайдан келет?
Жардам мага асман-жерди жараткан Теңирден келет.
(Дөөт даанышмандын жазуусу, Забур 120)

Follow by Email