Tuesday, October 23, 2012

Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам кайдан келет?
Жардам мага асман-жерди жараткан Теңирден келет.
(Дөөт даанышмандын жазуусу, Забур 120)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email