Friday, December 26, 2014

Кыдыр Иса

Исаны же тааныгансыңарбы же тангансыңарбы? 

Saturday, December 6, 2014

азгыруучу


"... Алар өз жолдорун тандап алышты, алардын жаны өздөрүнүн жийиркеничтүү нерселеринен ыракат алат. Ошондуктан Мен алардын азгыруучу нерселерин пайдаланам, аларга коркунучтуу нерсени каптатам, анткени Мен чакырганда, эч ким жооп берген жок, Мен сүйлөгөндө, алар укпай коюшкан. Бирок алар Менин көз алдымда жамандык кылышты, Мага жакпаган нерсени тандап алышты" дейт Олуя-пайгамбарлардын бири.
Ыйык китеп өзгөрүлгөн деп окупай жүргөндөр Жараткандын сүйлөгөнүн уга алышпайт го. 

Follow by Email