Tuesday, November 27, 2012

Жакшы кеп


Кыргызым, байыркы олуя-данышмандардын акылын четке каксаңар келечектеги акылыңар негизсиз болот. "Ыйык Дем бизге чыныгы өмүрдү берди, ошондуктан биз анын жетегинде жашашыбыз керек. Керт-башыбыздын кызыкчылыгын ойлоп, өзүбүзгө курулай даңкты издебейли, бири-бирибиздин кыжырыбызга тийбейли, бири-бирибизге көз артпайлы!" деген кеп өзүңөргө тыйуу салынган китепте.

Monday, November 26, 2012

теңири ата, сен жакшысың. Аталык мээримиң чын. ырахмат эгэдерим.

Monday, November 19, 2012

Муну окуп, кайрадан Теңири-атанын жакшылыгын сезип жатам.
Кубанычым койнума батпайт.
Шүгүр.
http://kutbilim.narod.ru/galat.pdf 

Дилимдин түпкүсүндө сенин мээримиң бар.

Follow by Email