Saturday, December 14, 2013

Өзүңөр чабылып алынган аска

Кыргызым, Бул заман силердики.  Эми, ата-бабаларыңарды сыйласаңар баары ордуна келет.  Олуя-пайгамбарлар жарыялагандай эле
Чындыкка умтулгандар, Теңирди издегендер, Мага кулак салгыла! Өзүңөр чабылып алынган асканы, өзүңөр суурулуп алынган чуңкурдун тереңин карагыла.  Атаңар Ыбрайымды жана силерди төрөгөн Саараны карагыла, анткени Мен жалгыз аны чакырдым, ага батамды берип, аны көбөйттүм»
Төрөкан уулу Эсенкул "Кыргызча кыскача санжарасы" (1995) б. 8
Follow by Email