Friday, May 24, 2013

Кимдер айла-амал кылышты?  Менин Курандарым

Арабча - Иса өлөт


Орусча - Иса өлөт.

Аңглисча - Иса өлөт.

Кыргызча (1999 ж., 2004 ж)

Иса өлөт.  (1999 ж.)

2004 жылы алар айла-амал кылышып, Куранды өзгөртүп, Иса өлбөй эле асманга көтөрүлөт деп которушкон.Tuesday, May 7, 2013

Дилин сактасын, Динин сатпасын


Боз үйдөгүлөр өз динин сатпасын 
Теңир тоодогулар өз дилин сактасын
(Рысбек)

Follow by Email