Friday, May 24, 2013

Кимдер айла-амал кылышты?  Менин Курандарым

Арабча - Иса өлөт


Орусча - Иса өлөт.

Аңглисча - Иса өлөт.

Кыргызча (1999 ж., 2004 ж)

Иса өлөт.  (1999 ж.)

2004 жылы алар айла-амал кылышып, Куранды өзгөртүп, Иса өлбөй эле асманга көтөрүлөт деп которушкон.No comments:

Post a Comment

Follow by Email