Friday, June 24, 2011

Enjoying this

Thursday, June 23, 2011

Мурдагы эмгегим ушул сайтка акырындап койуп жатам:
http://www.scribd.com/richard_hewitt_5
I am slowly placing my material on a new site:
http://www.scribd.com/richard_hewitt_5


Monday, June 6, 2011

Биринчи беш макалам Асман Пресс газетадан чыгып калды.  Бул сайтта окуса болот:
http://www.scribd.com/fullscreen/56921761?access_key=key-khoumddpnbrsl7iqqib

Follow by Email