Thursday, August 8, 2013

Иштедим
ЭлТР, Кыргыз Туусу газетасы жана башкалар деле өз журналисттерине мен менен маектешкенге тыйуу салышты. Мен болсом, иштедим. Тарыхтагы Манас атаңарды таптым да, далилдедим да.  Кудайга ыраазымын.  Кыргызым, силер өзгөчө элсиңер.

Follow by Email