Thursday, August 8, 2013

Иштедим








ЭлТР, Кыргыз Туусу газетасы жана башкалар деле өз журналисттерине мен менен маектешкенге тыйуу салышты. Мен болсом, иштедим. Тарыхтагы Манас атаңарды таптым да, далилдедим да.  Кудайга ыраазымын.  Кыргызым, силер өзгөчө элсиңер.

Follow by Email