Monday, November 19, 2012

Муну окуп, кайрадан Теңири-атанын жакшылыгын сезип жатам.
Кубанычым койнума батпайт.
Шүгүр.
http://kutbilim.narod.ru/galat.pdf 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email