Tuesday, November 27, 2012

Жакшы кеп


Кыргызым, байыркы олуя-данышмандардын акылын четке каксаңар келечектеги акылыңар негизсиз болот. "Ыйык Дем бизге чыныгы өмүрдү берди, ошондуктан биз анын жетегинде жашашыбыз керек. Керт-башыбыздын кызыкчылыгын ойлоп, өзүбүзгө курулай даңкты издебейли, бири-бирибиздин кыжырыбызга тийбейли, бири-бирибизге көз артпайлы!" деген кеп өзүңөргө тыйуу салынган китепте.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email