Wednesday, October 24, 2012

Теңир,
Мага өзүңдүн буйруктарыңдын жолун түшүнүүгө акыл бер, ошондо мен сенин кереметтериң жөнүндө ой жүргүтөм.
Менин жаным кайгыдан алсырап бара жатат, мага өзүңдүн сөзүн менен күч бер.
(Забур китебинен)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email