Saturday, July 9, 2011

"Азыр дарактардын түбүндө балта даяр турат: ар бир жакшы жемиш бербегени кыйылат да, отко ыргытылат - деп олуя пайгамбар жар салды.  Демек, кыргызым, азыр биз Эгедерге жакшылыгыбызды ыдайык жашообуз менен далилдебесек жаман болот.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email