Saturday, July 16, 2011

Кыргызым, эменге ишке ашпай турган нерсени ойлонуштуруп жатасыңар?  Эмне үчүн Теңирге каршы чыгып жатасыңар? Кыйындар, эмнеге Теңирдин майланганына каршы кеңешип жатасыңар?  Көктөгү Теңир күлөт.  Эгедерим өзү силерди уят кылды.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email