Tuesday, July 12, 2011

Кыргызым, өз бабаларыңардын байыркы руханий булагын бурмалап койсоңор, сусагандар башка булактарды издеп кетишет.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email