Saturday, June 15, 2013

Жамандык кылганга акылдуу


«Бул Менин элимдин акылсыздыгынан, Мени билбегендигинен болду. Алар – акылсыз балдар, аларда акыл жок. Алар жамандык кылганга акылдуу, бирок жакшылык кылууну билишпейт»
(Жеремия пайгамбардан)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email