Wednesday, June 12, 2013

Иий Журналисттерим

Иий Журналисттерим, Журналисттерим,
шашпашышыңар керек. Мени түшүнгөн жоксүңар.
  1. Олуя-даанышмандардын колжазмаларынын жынагы - Мусулмандардын Тоорат - Забур - Инжил жана Батыштыктардын Библиясы жана Кыргыздардын Чаар китеби деп эсептейм.  Мен улам улам ушул китеп жөнүндө айттым, бирок орус тилинде башкача жазылган окшойт.  Кыргыздардын салттарынын баары бул ыйык китепке дал келет деп айттым.
  2. Мен дагы күндун (sun's) ырысын күтпөйм, мен күндүн (the day's) ырыскысын күтөм.
  3. Иса тууралуу айтсам, көп кошулган эмес.  Ал Теңируул жана кыргыздардын Кыдыры деп айттым.  Бул тууралуу "Кыдыр" деген китепте жаздым.
  4. "Боз Үй" деген китептин баш сөз китепте табылат
  5. Саяк тууралуу айтканым "Боз Үйдүн" баш сөзүнүн ордунда коюлган. Ката!
  6. Дастан Сарыкуловдун атын жазбаңыз деп сурандым. Андай кылган жок.
  7. Мен тууралуу жазганча китептеримди окугула деп сурандым.  Алар жакшы окуган эмес дейм.
Журналисттерим, этияттык менен иштешиңер керек.
http://akipress.org/people/news:366/

No comments:

Post a Comment

Follow by Email