Friday, June 14, 2013

Забур 22

Теңир менин Кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм
Ал мени оттуу жайытка жаят жана жай аккан суу боюна алып барат
Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат
Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм, анткени Сен мени мененсиң. 
Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат
Сен мага душмандарымдын көз алдында дасторкон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың. 
Чөйчөгүм ашып-ташып төгүлүп турат
Береке менен ырайым мени өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн, 
ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email