Saturday, June 15, 2013

Убаракерчиликтин артынан жүрүш


Теңир мындай дейт: «Менден алыстап, убаракерчиликтин артынан жүрүп курулай убаракерчиликке батып кеткидей, силердин ата-бабаларыңар Менден кандай жалгандыкты табышты? 
(Жеремия пайгамбардан)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email