Friday, June 14, 2013

Пара алуучулар

Кыргыз Теңири пара алуучулардан күчтүү экен.  Кыргызым, Теңири-атага ишенсеңер ал жолуңарды ачат.  Же башкача айтсам, пара алуучуларга жол бербесек, бир гана Теңирге жол берсек, өзүбүздүн жолубуз да ачылат.

Ак ийилет бирок сынбайт.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email