Sunday, May 31, 2015

Дамаск

Жараткан олуя-пайгамбарларыбыз аркылуу Сириядагы Дамасктын болбой каларын жарыялагандыктан ал шаар толук такыланат.
Дамаск жөнүндө пайгамбарчылык. «Мына, Дамаск шаарлардын эсебинен чыгат, үйүлгөн урандыга айланат.
Менимче, бул сөз жакында аткарылат. 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email