Wednesday, May 27, 2015

Өзүбүзгө үстөмдүк кылууга

Жеримия олуя азыркы абалыбызга жарыялайт экен:
Өзүңө үстөмдүк кылууга аларды өзүң үйрөтпөдүң беле. Төрөп жаткан аялдай кыйналып жаткан жоксуңбуЭгерде сен өз жүрөгүңдө: “Эмне үчүн бул менин башыма түштү?” – дей турган болсоң, бул сенин көп сандаган мыйзамсыз иштериң үчүн болду...
Өзүбүзгө үстөмдүк кылууга Орустарды да Араптарды да үйрөтпөдүк беле?

No comments:

Post a Comment

Follow by Email