Saturday, May 9, 2015

Ал өлкө булганбайт бекен?

Жеремия олуя төмөнкөсүн жазган:
Мындай деп айтышат: “Эгерде күйөөсү аялын коё берсе, аялы андан кетип, башка күйөөгө тийип, кайра мурунку күйөөсүнө кайрылып келсе болобу?” Ушул үчүн ал өлкө булганбайт бекен? Сен болсо көп ойношторуң менен бузуктук кылдың, ошого карабастан Мага кайрылып кел, – дейт Теңир. (Тоораттан)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email