Thursday, May 14, 2015

20- кылымдагы урушуу

CCCР кудайды жаман шылдыңдаган.
Анан кудай СССРны шаман шылдыңдады.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email