Tuesday, April 16, 2013

Теңири ата ырайымдуу экен.  Ал башынан аягына чейин жакшы.  Ал колдойт да коргойт да.  Ал ак - ниети дагы ак.  Эгедерим бир гана аталык мээримин бизге төккүсү келет.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email