Tuesday, April 23, 2013

Мен сени жакшы жүзүм сабагы, эң таза урук кылып тиктим. 
Анан кантип сен Менин жеримде башка бирөөнүн жүзүм сабагын жапайы бутагына айланып калдың?
деп сурайт Теңир,
Жеремия пайгамбар аркылуу.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email