Friday, April 19, 2013

жыргап

Мен жазсам болот.
Кыргызстанда Кудай-теңирим менен жыргап жашасам болот.


No comments:

Post a Comment

Follow by Email