Monday, January 7, 2013

Ички дүйнөм толгон мээрими
Сенден Эгедерим
Жакшы көргөн кыргыз эли
Сенден Эгедерим

No comments:

Post a Comment

Follow by Email