Sunday, January 6, 2013

... деп, Жазылыптыр бул китеп.

Кыргызым, байыркы заамандын эң атактуу даанышмандан кеп алсаңар жакшы болот.


СУЛАЙМАНДЫН НУСКАЛАРЫ

Адамдар акыл үйрөнүп,
Макалга түшүнүшсүн деп, 
Накыл сөз менен нусканын,
Төркүнүн дилге илсин деп,
Адал өмүр сүрүүнүн,
Адилеттүү жашоонун,
Кара кылды как жарган
Калыстык менен соттоонун,
Жолун билип алсын деп,
Жазылыптыр бул китеп.


No comments:

Post a Comment

Follow by Email