Saturday, January 12, 2013

Эсенкул Төрөкан уулунун Санжырасы (Иссык Көлдөн)

Кыргызым, 
Тегин билбеген бала кул болот.
Тамырын билбеген кыз куң болот.
"Кудай-Теңириң берип жаткан жерде өмүрүң узун болсун десең,
ата-энеңди сыйла" деп Тооратта жазылган.

Кыргыздар өзүнүн аталарын сыйласын. 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email