Sunday, December 30, 2012

элдешүүгө умтулгандай


Айкөл Манас өзүнө каршы чыккан алты кан менен 
элдешүүгө умтулгандай
Теңир да силерди кечирип, 
Өзүнө кабыл алсын.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email