Wednesday, December 26, 2012

эң арзыбаганы


Кыргызстан ичинен
эң арзыбаганы болсом да, 
Теңир мага ырайым кылды да, 
Кыдыр ээ кылчу эбегейсиз 
зор рухий байлыктар 
тууралуу сүйүнчүнү 
Жакыптын тукумуна 
жар салууну 
жана Жараткандын 
тээ атанардын заманынан бери 
жашыруун келген 
жазылган сырын 
кыргыз журтуна
ачууну тапшырды.

Эң арзыбаганы менмин

No comments:

Post a Comment

Follow by Email