Saturday, March 5, 2011

Кыргызым, ак калпак күнүңөр менен куттуктайм. Азыркы муун мурдагылардай калпактын сырларын четке какпасын – Кыргыздар өз ордуна чыгып, бөлүнгөн диндерди бириктирсин. Ар дайым башыңардан ак калпак түшпөсүн. Оомийин! 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email