Tuesday, March 15, 2011

Иса пайгамбар, "Эй, эки жүздүүлөр, көк менен жердин кубулушун ажырата билесиңер, ал эме азыркы убактын кандай экенин кантип ажырата билбейсиңер! - деди

No comments:

Post a Comment

Follow by Email