Saturday, March 5, 2011

тилинен арылган адам тактык
билими болбогон адам балпык
ушуларды оңдогон баарынан артык

No comments:

Post a Comment

Follow by Email