Thursday, March 3, 2011

Көрүнбөгөн теңирдин күчтүү колу кыргыздардын арасында көрүнөт!
Кудайга шүгүр.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email