Sunday, January 5, 2014

боз үйдөгүлер


Олуя-пайгамбарлардын сөзү:

Аларга: «Мына, тынчтык, чарчаганга тынчтык бергиле, мына, тынчтануу», – деп айтышкан. Бирок алар уккусу келген жок"

Кыргызым, байкуштар менен кыйналгандарга тынчтык бербесеңер ким берет? Жараткан силерди ушул ыйык ишке чакырган.  No comments:

Post a Comment

Follow by Email