Saturday, January 4, 2014

Адашууга багыттаган ооздук Олуя-пайгамбарлардын колжазмаларында жазылган
"Ошондо элдердин ооздорунда адашууга багыттаган ооздук болот." 
 Кыргызым, ал ооздукту оозуңардан да башка элдердин оозунан да алып ташташыңар керек дейм. Кыргыз эли өз ордуна чыксын.  Оомийин 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email