Friday, January 10, 2014

баш паанек

Ырайымың кандай кымбат, Теңирим! Адамзат сенин канаттарыңдын далдаасынан баш паанек табат.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email