Friday, July 26, 2013

Ыйык кызмат

Мен төмөнкүсүн окуп, Кыргыздардын ыйык кызматы бар экенин эстедим. Силер Теңир-атаңардан четтеп кеткенде Эгедер башчыларыңарды (Акаев менен Бакиевди) ыйык кызматынан жана жайынан ажыратты дейм: 

"Сенин ата-бабаң күнөөгө баткан, сенин арачыларың да Менден четтеп кетишкен. Ошон үчүн Мен ыйык жайдын башчыларын ыйык кызматтан ажыраттым. Жакыпты жок кылам, Ысрайылды шылдыңга калтырам" деди Теңир. (Ышайа пайгамбар)

Кыргызым, ыйык кызматыңарды аягына чейин аткарсаңар жакшы болот дейм. Бул дүйнөдө тынчтык орнотушар керек дейм. Силер өзгүчө элсиңер.  Жараткан силерди өзгүчө кызмат үчүн сактады. Кыргыз болгула. (www.scribd.com/risbek)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email