Friday, January 28, 2011

Исламга чейин Християнчылык болгон.  Християнчылыкка чейин Жөөттүгү болгон.  Жөөттүгүнө чейин Теңирчилик болгон.  Өзөгү өлбөсө дарак өлбөйт.  

No comments:

Post a Comment

Follow by Email