Monday, April 27, 2015

Кудайды унуткан элдер

Дөөт пайгамбар Жаратканга кайрылганда
Кудайсыздар, Кудайды унуткан элдердин баары өлгөндөр жаткан жайга түшүшсүн.
деп жалынган. Анан забурдун аягында ал

Теңир! Момундардын тилеген тилегин угасың. Алардын жүрөгүн бекемде, аларга кулак салЖетим менен эзилгенге болуш, мындан ары жер жүзүндө адам баласы зулумдук кылбасын
деп кайрылды. (Забор 9)

СССР да түшкүн. Америка унутса да ушундай түшөт.  Мээримдүү Теңирата баарыбызды сактасын. Ал жакшы экен. Ал мумун элдердин тилегин орундатат. 

No comments:

Post a Comment

Follow by Email