Thursday, April 16, 2015

Өзүбүздү бакбасак

Даракты жакшы баксаңар, мөмөсү да жакшы болот, жаман баксаңар, мөмөсү да жаман болот. Анткени дарактын кандай экени мөмөсүнөн билинетЭй, жылан тукумдары! Өзүңөр жаман болуп туруп, анан кантип жакшы сөз сүйлөй алмак элеңер? Анткени адамдын дили эмнеге толуп-ташыса, ошол тилине чыгат. Жакшы адам дилиндеги жакшы казынасынан жакшылыкты берет, жаман адам жаман казынасынан жамандыкты беретСилерге айтып коёюн: адамдар оозунан чыккан ар бир куру сөзү үчүн кыяматтагы сот күнү Кудай алдында жооп беришет.Анткени айткан сөзүң боюнча акталасың жана соттолосуң. (Иса)
Динибизди да өлкөбүздү да үйүмүбүздү да ишибизди да үй-бүлөбүздү да өзүбүздү да жакшы бакбасак мөмөбүз жаман болот. 
Ыйык Жазууда: «Адам жалаң нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт»,деп жазылып турат, — деди. (Иса, Инжилден)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email