Monday, March 30, 2015

Жакшы көрөм

Мен кыргыз эли жакшы көрөм. Силер мага ыйык элсиңер. Түбөлөк добушка кулак салсаңар жер жүзүндө да кубатуу болосуңар.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email