Friday, April 25, 2014

Кыргызым, сенин Теңириңер жакшы

Кыргызым, сенин Теңириңер жакшы.
Менин жаным, Теңирди макта; менин бүт ички дүйнөм, анын ыйык ысымын макта. Менин жаным, Теңирди макта, анын бардык жакшы иштерын унутпа. Ал сенин бардык мыйзамсыз иштериңди кечирет, сенин бүт ооруларыңды айыктырат. Сенин өмүрүңдү көрдөн куткарат, ырайымы жана мээрими менен чулгайт.  Сенин жашооңду жакшылыкка толтурат, жаштыгың бүркүттүкүндөй жашарат. (Забур 102)
Рахмат Теңирим. Сен чын эле жакшысың.

No comments:

Post a Comment

Follow by Email