Friday, March 28, 2014

Сен мага душмандарымдын көз алдында дасторкон жайдың

 Теңир менин Кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. 
 Ал мени оттуу жайытка жаят жана жай аккан суу боюна алып барат. 
 Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат. 
 Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм, анткени Сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат. 
 Сен мага душмандарымдын көз алдында дасторкон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың. Чөйчөгүм ашып-ташып төгүлүп турат. 
 Береке менен ырайым мени өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн, ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом. (Дөөт пайгамбар)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email