Tuesday, October 1, 2013

Ким Исанын намазын көп окуган?

Ким Иса олуябыздын намазын көп окушту - чыгыштыктарбы же батыштыктарбы?
"Көктөгү Атабыз,
Сенин атың урматталсын Сенин каганатың келсин – Асмандагыдай эле жерде да. Баары Сенин эркиңдегидей болсун! Күнүмдүк наныбызды күн сайын бере көр, Бизге жамандык кылгандардын Күнөөлөрүн кечиргенибиздей, Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Бизди азгырыкка кирип кетүүдөн сакта да Азгыруучудан куткар»Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага таандык. Оомийин"


No comments:

Post a Comment

Follow by Email